Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hospitality" into Latvian language

Vārda "viesmīlība" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Hospitality

[Viesmīlība]
/hɑspətæləti/

noun

1. Kindness in welcoming guests or strangers

    synonym:
  • cordial reception
  • ,
  • hospitality

1. Laipnība viesu vai svešinieku uzņemšanā

    sinonīms:
  • sirsnīga uzņemšana
  • ,
  • viesmīlība

Examples of using

We made sure that Vileyka people are reasonedly famous for their hospitality.
Mēs pārliecinājāmies, ka Vileyka cilvēki ir pamatoti slaveni ar savu viesmīlību.
She took advantage of our hospitality and stayed a whole month without paying us anything.
Viņa izmantoja mūsu viesmīlību un palika veselu mēnesi, mums neko nemaksājot.
Thanks for your hospitality.
Paldies par viesmīlību.