Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hodgepodge" into Latvian language

Vārda "hodgepodge" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Hodgepodge

[Izliekums]
/hɑʤpɑʤ/

noun

1. A motley assortment of things

  synonym:
 • odds and ends
 • ,
 • oddments
 • ,
 • melange
 • ,
 • farrago
 • ,
 • ragbag
 • ,
 • mishmash
 • ,
 • mingle-mangle
 • ,
 • hodgepodge
 • ,
 • hotchpotch
 • ,
 • gallimaufry
 • ,
 • omnium-gatherum

1. Lietu motīvu sortiments

  sinonīms:
 • izredzes un gali
 • ,
 • nepāra
 • ,
 • melange
 • ,
 • Farrago
 • ,
 • lupatu maiss
 • ,
 • mishmash
 • ,
 • viens-mangle
 • ,
 • Hodžepodge
 • ,
 • karstais katls
 • ,
 • gallimaufrijs
 • ,
 • omnium-gatherum

2. A theory or argument made up of miscellaneous or incongruous ideas

  synonym:
 • patchwork
 • ,
 • hodgepodge
 • ,
 • jumble

2. Teorija vai arguments, kas veidots no dažādām vai nejēdzīgām idejām

  sinonīms:
 • raibs
 • ,
 • Hodžepodge
 • ,
 • ņurdēt

Examples of using

You can put anything into a hodgepodge.
Jūs varat kaut ko ievietot Hodgepodge.
You can put anything into a hodgepodge.
Jūs varat kaut ko ievietot Hodgepodge.