Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hiss" into Latvian language

Vārda "hiss" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Hiss

[Sūds]
/hɪs/

noun

1. A fricative sound (especially as an expression of disapproval)

 • "The performers could not be heard over the hissing of the audience"
  synonym:
 • hiss
 • ,
 • hissing
 • ,
 • hushing
 • ,
 • fizzle
 • ,
 • sibilation

1. Frikatīva skaņa (īpaši kā noraidīšanas izpausme)

 • "Izpildītājus nevarēja dzirdēt par skatītāju šņākšanu"
  sinonīms:
 • šņāc
 • ,
 • šņākšana
 • ,
 • klusēšana
 • ,
 • putošana
 • ,
 • sibilizācija

2. A cry or noise made to express displeasure or contempt

  synonym:
 • boo
 • ,
 • hoot
 • ,
 • Bronx cheer
 • ,
 • hiss
 • ,
 • raspberry
 • ,
 • razzing
 • ,
 • razz
 • ,
 • snort
 • ,
 • bird

2. Sauciens vai troksnis, kas radīts, lai paustu nepatiku vai nicinājumu

  sinonīms:
 • boo
 • ,
 • hoot
 • ,
 • Bronksas uzmundrinājums
 • ,
 • šņāc
 • ,
 • aveņu
 • ,
 • razzing
 • ,
 • razz
 • ,
 • šņākt
 • ,
 • putns

verb

1. Make a sharp hissing sound, as if to show disapproval

  synonym:
 • hiss
 • ,
 • siss
 • ,
 • sizz
 • ,
 • sibilate

1. Izdvest asu šņākšanas skaņu, it kā izrādīt nosodījumu

  sinonīms:
 • šņāc
 • ,
 • siss
 • ,
 • sizz
 • ,
 • sibilāts

2. Move with a whooshing sound

  synonym:
 • hiss
 • ,
 • whoosh

2. Kusties ar svilpojošu skaņu

  sinonīms:
 • šņāc
 • ,
 • čau

3. Express or utter with a hiss

  synonym:
 • hiss
 • ,
 • sizz
 • ,
 • siss
 • ,
 • sibilate

3. Izteikt vai izrunāt ar šņākšanu

  sinonīms:
 • šņāc
 • ,
 • sizz
 • ,
 • siss
 • ,
 • sibilāts

4. Show displeasure, as after a performance or speech

  synonym:
 • boo
 • ,
 • hiss

4. Izrādiet nepatiku, tāpat kā pēc uzstāšanās vai runas

  sinonīms:
 • boo
 • ,
 • šņāc