Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hike" into Latvian language

Vārda "pārgājiens" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Hike

[Pārgājiens]
/haɪk/

noun

1. A long walk usually for exercise or pleasure

 • "She enjoys a hike in her spare time"
  synonym:
 • hike
 • ,
 • hiking
 • ,
 • tramp

1. Gara pastaiga parasti vingrošanai vai priekam

 • "Viņa brīvajā laikā izbauda pārgājienu"
  sinonīms:
 • pārgājiens
 • ,
 • pārgājieni
 • ,
 • klaidonis

2. An increase in cost

 • "They asked for a 10% rise in rates"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • boost
 • ,
 • hike
 • ,
 • cost increase

2. Izmaksu pieaugums

 • "Viņi lūdza likmes palielināt par 10"
  sinonīms:
 • celšanās
 • ,
 • palielināt
 • ,
 • pārgājiens
 • ,
 • izmaksu pieaugums

3. The amount a salary is increased

 • "He got a 3% raise"
 • "He got a wage hike"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • rise
 • ,
 • wage hike
 • ,
 • hike
 • ,
 • wage increase
 • ,
 • salary increase

3. Algas apmērs tiek palielināts

 • "Viņš saņēma 3% paaugstinājumu"
 • "Viņš ieguva algu paaugstinājumu"
  sinonīms:
 • paaugstināt
 • ,
 • celšanās
 • ,
 • algu paaugstināšana
 • ,
 • pārgājiens
 • ,
 • algu pieaugums
 • ,
 • algas palielinājums

verb

1. Increase

 • "The landlord hiked up the rents"
  synonym:
 • hike
 • ,
 • hike up
 • ,
 • boost

1. Palielināt

 • "Saimnieks paaugstināja īres maksu"
  sinonīms:
 • pārgājiens
 • ,
 • pārgājiens augšup
 • ,
 • palielināt

2. Walk a long way, as for pleasure or physical exercise

 • "We were hiking in colorado"
 • "Hike the rockies"
  synonym:
 • hike

2. Ejiet garu ceļu, piemēram, prieka vai fizisko vingrinājumu dēļ

 • "Mēs devāmies pārgājienā kolorādo"
 • "Pārgājiens pa klinšu kalniem"
  sinonīms:
 • pārgājiens

Examples of using

Why don't you take a hike?
Kāpēc tu neej pārgājienā?
Half the camp went on a hike.
Puse nometnes devās pārgājienā.
I want to hike up this mountain.
Es gribu doties pārgājienā pa šo kalnu.