Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hiatus" into Latvian language

Vārda "hiatus" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Hiatus

[Pārtraukums]
/haɪetəs/

noun

1. An interruption in the intensity or amount of something

  synonym:
 • suspension
 • ,
 • respite
 • ,
 • reprieve
 • ,
 • hiatus
 • ,
 • abatement

1. Kaut kā intensitātes vai daudzuma pārtraukums

  sinonīms:
 • apturēšana
 • ,
 • atelpa
 • ,
 • atlikt
 • ,
 • pārtraukums
 • ,
 • samazināšana

2. A missing piece (as a gap in a manuscript)

  synonym:
 • hiatus

2. Trūkstošs gabals (kā robs manuskriptā)

  sinonīms:
 • pārtraukums

3. A natural opening or perforation through a bone or a membranous structure

  synonym:
 • foramen
 • ,
 • hiatus

3. Dabiska atvere vai perforācija caur kaulu vai membrānas struktūru

  sinonīms:
 • foramen
 • ,
 • pārtraukums