Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "helper" into Latvian language

Vārda "palīgs" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Helper

[Palīgs]
/hɛlpər/

noun

1. A person who contributes to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose

 • "My invaluable assistant"
 • "They hired additional help to finish the work"
  synonym:
 • assistant
 • ,
 • helper
 • ,
 • help
 • ,
 • supporter

1. Persona, kas veicina pūļu vai mērķa nepieciešamības izpildi vai veicināšanu

 • "Mans nenovērtējamais palīgs"
 • "Viņi nolīga papildu palīdzību, lai pabeigtu darbu"
  sinonīms:
 • palīgs
 • ,
 • palīdzēt
 • ,
 • atbalstītājs

2. A person who helps people or institutions (especially with financial help)

  synonym:
 • benefactor
 • ,
 • helper

2. Persona, kas palīdz cilvēkiem vai iestādēm (īpaši ar finansiālu palīdzību)

  sinonīms:
 • labdaris
 • ,
 • palīgs