Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hegemony" into Latvian language

Vārda "hegemonija" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Hegemony

[Hegemonija]
/hiʤɛməni/

noun

1. The dominance or leadership of one social group or nation over others

 • "The hegemony of a single member state is not incompatible with a genuine confederation"
 • "To say they have priority is not to say they have complete hegemony"
 • "The consolidation of the united states' hegemony over a new international economic system"
  synonym:
 • hegemony

1. Vienas sociālās grupas vai nācijas dominēšana vai vadība pār citiem

 • "Vienas dalībvalsts hegemonija nav nesavienojama ar patiesu konfederāciju"
 • "Teikt, ka viņiem ir prioritāte, nav teikt, ka viņiem ir pilnīga hegemonija"
 • "Amerikas savienoto valstu hegemonijas konsolidācija pār jaunu starptautisko ekonomisko sistēmu"
  sinonīms:
 • hegemonijs