Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "heading" into Latvian language

Vārda "pozīcija" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Heading

[Virsraksts]
/hɛdɪŋ/

noun

1. A line of text serving to indicate what the passage below it is about

 • "The heading seemed to have little to do with the text"
  synonym:
 • heading
 • ,
 • header
 • ,
 • head

1. Teksta līnija, kas kalpo, lai norādītu, kas ir zemāk esošais fragments

 • "Šķita, ka virsrakstam ir maz sakara ar tekstu"
  sinonīms:
 • virsraksts
 • ,
 • galvene
 • ,
 • galva

2. The direction or path along which something moves or along which it lies

  synonym:
 • bearing
 • ,
 • heading
 • ,
 • aim

2. Virziens vai ceļš, pa kuru kaut kas virzās vai pa kuru tas atrodas

  sinonīms:
 • gultnis
 • ,
 • virsraksts
 • ,
 • mērķis

3. A horizontal (or nearly horizontal) passageway in a mine

 • "They dug a drift parallel with the vein"
  synonym:
 • drift
 • ,
 • heading
 • ,
 • gallery

3. Horizontāls ( vai gandrīz horizontāls ) e-ceļš raktuvē

 • "Viņi izraka dreifēšanu paralēli vēnai"
  sinonīms:
 • dreifēšana
 • ,
 • virsraksts
 • ,
 • galerija

Examples of using

We're heading for disaster.
Mēs dodamies uz katastrofu.
Where are you heading?
Kur tu ej?
They are leaving Cairo today heading for Tel Aviv.
Viņi šodien atstāj Kairu, dodoties uz Telavivu.