Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hazard" into Latvian language

Vārda "bīstamība" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Hazard

[Apdraudējums]
/hæzərd/

noun

1. A source of danger

 • A possibility of incurring loss or misfortune
 • "Drinking alcohol is a health hazard"
  synonym:
 • hazard
 • ,
 • jeopardy
 • ,
 • peril
 • ,
 • risk
 • ,
 • endangerment

1. Briesmu avots

 • Iespēja ciest zaudējumus vai nelaimi
 • "Alkohola lietošana apdraud veselību"
  sinonīms:
 • apdraudējums
 • ,
 • briesmas
 • ,
 • risks

2. An unknown and unpredictable phenomenon that causes an event to result one way rather than another

 • "Bad luck caused his downfall"
 • "We ran into each other by pure chance"
  synonym:
 • luck
 • ,
 • fortune
 • ,
 • chance
 • ,
 • hazard

2. Nezināma un neparedzama parādība, kas izraisa notikumu tā, nevis citā veidā

 • "Neveiksme izraisīja viņa sabrukumu"
 • "Mēs sastapāmies viens ar otru tīras nejaušības dēļ"
  sinonīms:
 • veiksme
 • ,
 • laime
 • ,
 • iespēja
 • ,
 • apdraudējums

3. An obstacle on a golf course

  synonym:
 • hazard

3. Šķērslis golfa laukumā

  sinonīms:
 • apdraudējums

verb

1. Put forward, of a guess, in spite of possible refutation

 • "I am guessing that the price of real estate will rise again"
 • "I cannot pretend to say that you are wrong"
  synonym:
 • guess
 • ,
 • venture
 • ,
 • pretend
 • ,
 • hazard

1. Uzminiet, neskatoties uz iespējamo atspēkojumu

 • "Es domāju, ka nekustamā īpašuma cena atkal pieaugs"
 • "Es nevaru izlikties sakām, ka jūs kļūdāties"
  sinonīms:
 • uzminēt
 • ,
 • riska
 • ,
 • izlikties
 • ,
 • apdraudējums

2. Put at risk

 • "I will stake my good reputation for this"
  synonym:
 • venture
 • ,
 • hazard
 • ,
 • adventure
 • ,
 • stake
 • ,
 • jeopardize

2. Pakļauts riskam

 • "Es likšu savu labo reputāciju par to"
  sinonīms:
 • riska
 • ,
 • apdraudējums
 • ,
 • piedzīvojums
 • ,
 • likme
 • ,
 • apdraudēt

3. Take a risk in the hope of a favorable outcome

 • "When you buy these stocks you are gambling"
  synonym:
 • gamble
 • ,
 • chance
 • ,
 • risk
 • ,
 • hazard
 • ,
 • take chances
 • ,
 • adventure
 • ,
 • run a risk
 • ,
 • take a chance

3. Riskējiet cerībā uz labvēlīgu iznākumu

 • "Pērkot šīs akcijas, jūs spēlējat azartspēles"
  sinonīms:
 • azartspēles
 • ,
 • iespēja
 • ,
 • risks
 • ,
 • apdraudējums
 • ,
 • riskēt
 • ,
 • piedzīvojums
 • ,
 • riskējiet
 • ,
 • izmantojiet iespēju