Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hardship" into Latvian language

Vārda "grūtības" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Hardship

[Grūtības]
/hɑrdʃɪp/

noun

1. A state of misfortune or affliction

 • "Debt-ridden farmers struggling with adversity"
 • "A life of hardship"
  synonym:
 • adversity
 • ,
 • hardship
 • ,
 • hard knocks

1. Nelaimes vai ciešanas stāvoklis

 • "Parādu nomocīti lauksaimnieki, kas cīnās ar grūtībām"
 • "Grūtību dzīve"
  sinonīms:
 • grūtības
 • ,
 • grūti klauvē

2. Something hard to endure

 • "The asperity of northern winters"
  synonym:
 • asperity
 • ,
 • grimness
 • ,
 • hardship
 • ,
 • rigor
 • ,
 • rigour
 • ,
 • severity
 • ,
 • severeness
 • ,
 • rigorousness
 • ,
 • rigourousness

2. Kaut kas grūti izturams

 • "Ziemeļu ziemu asperitāte"
  sinonīms:
 • asperitāte
 • ,
 • drūms
 • ,
 • grūtības
 • ,
 • stingrība
 • ,
 • smagums
 • ,
 • smagnējība

3. Something that causes or entails suffering

 • "I cannot think it a hardship that more indulgence is allowed to men than to women"- james boswell
 • "The many hardships of frontier life"
  synonym:
 • hardship

3. Kaut kas, kas izraisa vai ietver ciešanas

 • "Es nevaru uzskatīt, ka tas ir grūtības, ka vīriešiem ir atļauts vairāk izdabāt nekā sievietēm." - džeimss bosvels
 • "Daudzās pierobežas dzīves grūtības"
  sinonīms:
 • grūtības

Examples of using

In a world where political and cultural divisions still cause so much hardship, maybe it's actually time that we gave Esperanto a real shot.
Pasaulē, kur politiskā un kultūras šķelšanās joprojām rada tik daudz grūtību, varbūt patiesībā ir pienācis laiks esperanto valodai dot īstu iespēju.
You will have to go through hardship.
Jums būs jāiet cauri grūtībām.