Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hallowed" into Latvian language

Vārda "svētīts" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Hallowed

[Svēts]
/hæloʊd/

adjective

1. Worthy of religious veneration

 • "The sacred name of jesus"
 • "Jerusalem's hallowed soil"
  synonym:
 • hallowed
 • ,
 • sacred

1. Reliģiskās godināšanas cienīgs

 • "Jēzus svētais vārds"
 • "Jeruzalemes svētā augsne"
  sinonīms:
 • svētīts
 • ,
 • svēts

Examples of using

Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Mūsu Tēvs, kas esi debesīs, svētīts lai ir tavs vārds. Tava valstība nāk. Tavs prāts lai notiek, uz zemes kā debesīs. Dodiet mums šodien mūsu dienišķo maizi un piedodiet mums mūsu pārkāpumus, tāpat kā mēs piedodam tiem, kas pārkāpj mūs, un neievedam mūs kārdināšanā, bet atbrīvojam no ļaunuma.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Mūsu Tēvs, kas esi debesīs, svētīts lai ir tavs vārds. Tava valstība nāk. Tavs prāts lai notiek, uz zemes kā debesīs. Dodiet mums šodien mūsu dienišķo maizi un piedodiet mums mūsu pārkāpumus, tāpat kā mēs piedodam tiem, kas pārkāpj mūs, un neievedam mūs kārdināšanā, bet atbrīvojam no ļaunuma.