Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grappling" into Latvian language

Vārda "grappling" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Grappling

[Cīņa]
/græplɪŋ/

noun

1. The act of engaging in close hand-to-hand combat

 • "They had a fierce wrestle"
 • "We watched his grappling and wrestling with the bully"
  synonym:
 • wrestle
 • ,
 • wrestling
 • ,
 • grapple
 • ,
 • grappling
 • ,
 • hand-to-hand struggle

1. Darbība, kas iesaistās ciešā cīņā ar roku

 • "Viņiem bija nikna cīkstēšanās"
 • "Mēs vērojām viņa sagrābšanu un cīkstēšanos ar kausli"
  sinonīms:
 • cīkstēties
 • ,
 • cīkstēšanās
 • ,
 • grabulis
 • ,
 • grabēšana
 • ,
 • cīņa no rokas

2. The sport of hand-to-hand struggle between unarmed contestants who try to throw each other down

  synonym:
 • wrestling
 • ,
 • rassling
 • ,
 • grappling

2. Roku cīņas sports starp neapbruņotiem konkursantiem, kuri mēģina viens otru izmest

  sinonīms:
 • cīkstēšanās
 • ,
 • rassling
 • ,
 • grabēšana