Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "graphically" into Latvian language

Vārda "grafiski" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Graphically

[Grafiski]
/græfɪkli/

adverb

1. In a diagrammatic manner

 • "The landscape unit drawn diagrammatically illustrates the gentle rolling relief, with a peat-filled basin"
  synonym:
 • diagrammatically
 • ,
 • graphically

1. Diagrammatiskā veidā

 • "Ainavas vienība, kas uzzīmēta diagrammatiski, ilustrē maigo ritošo reljefu ar kūdru piepildītu baseinu"
  sinonīms:
 • diagrammatiski
 • ,
 • grafiski

2. With respect to graphic aspects

 • "Graphically interesting designs"
  synonym:
 • graphically

2. Attiecībā uz grafiskajiem aspektiem

 • "Grafiski interesanti dizainparaugi"
  sinonīms:
 • grafiski

3. In a graphic way

 • "He described the event graphically"
  synonym:
 • graphically

3. Grafiskā veidā

 • "Viņš aprakstīja notikumu grafiski"
  sinonīms:
 • grafiski