Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "graph" into Latvian language

Vārda "grafs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Graph

[Grafika]
/græf/

noun

1. A visual representation of the relations between certain quantities plotted with reference to a set of axes

  synonym:
 • graph
 • ,
 • graphical record

1. Attiecību vizuāls attēlojums starp noteiktiem daudzumiem, kas apzīmēti ar atsauci uz asu komplektu

  sinonīms:
 • grafiks
 • ,
 • grafiskais ieraksts

verb

1. Represent by means of a graph

 • "Chart the data"
  synonym:
 • graph
 • ,
 • chart

1. Attēlot ar grafiku

 • "Mainīt datus"
  sinonīms:
 • grafiks
 • ,
 • diagramma

2. Plot upon a graph

  synonym:
 • graph

2. Zemes gabals uz diagrammas

  sinonīms:
 • grafiks

Examples of using

In mathematics, a quiver is a directed graph.
Matemātikā quiver ir režisors grafiks.