Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "golf" into Latvian language

Vārda "golfs" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Golf

[Golfs]
/gɑlf/

noun

1. A game played on a large open course with 9 or 18 holes

 • The object is use as few strokes as possible in playing all the holes
  synonym:
 • golf
 • ,
 • golf game

1. Spēle, kas tiek spēlēta lielā atklātā laukumā ar 9 vai 18 bedrītēm

 • Objekts tiek izmantots pēc iespējas mazāk sitienu, spēlējot visus caurumus
  sinonīms:
 • golfs
 • ,
 • golfa spēle

verb

1. Play golf

  synonym:
 • golf

1. Spēlēt golfu

  sinonīms:
 • golfs

Examples of using

They say golf is like life, but don't believe them. Golf is more complicated than that.
Viņi saka, ka golfs ir kā dzīve, bet neticiet viņiem. Golfs ir sarežģītāks par to.
I hate golf.
Es ienīstu golfu.
They say that golf is very popular in Japan.
Viņi saka, ka golfs Japānā ir ļoti populārs.