Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "going" into Latvian language

Vārda "iet" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Going

[Iet]
/goʊɪŋ/

noun

1. The act of departing

  synonym:
 • departure
 • ,
 • going
 • ,
 • going away
 • ,
 • leaving

1. Aiziešanas akts

  sinonīms:
 • izbraukšana
 • ,
 • iet
 • ,
 • aizejot prom
 • ,
 • aizejot

2. Euphemistic expressions for death

 • "Thousands mourned his passing"
  synonym:
 • passing
 • ,
 • loss
 • ,
 • departure
 • ,
 • exit
 • ,
 • expiration
 • ,
 • going
 • ,
 • release

2. Eifēmiskas izpausmes nāvei

 • "Tūkstošiem apraudāja viņa aiziešanu"
  sinonīms:
 • garāmejot
 • ,
 • zaudējums
 • ,
 • izbraukšana
 • ,
 • iziet
 • ,
 • derīguma termiņš
 • ,
 • iet
 • ,
 • atbrīvot

3. Advancing toward a goal

 • "Persuading him was easy going"
 • "The proposal faces tough sledding"
  synonym:
 • going
 • ,
 • sledding

3. Virzība uz mērķi

 • "Viņu pārliecināt bija viegli"
 • "Priekšlikums saskaras ar grūtu braukšanu ar ragaviņām"
  sinonīms:
 • iet
 • ,
 • kamaniņu braukšana

adjective

1. In full operation

 • "A going concern"
  synonym:
 • going(a)

1. Pilnā darbībā

 • "Turpinās bažas"
  sinonīms:
 • iet (a)

Examples of using

Nobody else knew Tom was going to be here.
Neviens cits nezināja, ka Toms šeit būs.
Rumor has it that Tom and Mary are going to be married soon.
Klīst baumas, ka Toms un Marija drīz apprecēsies.
There are some very strange things going on here.
Šeit notiek dažas ļoti dīvainas lietas.