Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gliding" into Latvian language

Vārda "slīdēšana" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Gliding

[Slīdēšana]
/glaɪdɪŋ/

noun

1. The activity of flying a glider

  synonym:
 • glide
 • ,
 • gliding
 • ,
 • sailplaning
 • ,
 • soaring
 • ,
 • sailing

1. Planiera lidošanas aktivitāte

  sinonīms:
 • slīd
 • ,
 • slīdēšana
 • ,
 • buru tīrīšana
 • ,
 • planēt
 • ,
 • burāšana

Examples of using

Or would I were a little burnish'd apple For you to pluck me, gliding by so cold, While sun and shade your robe of lawn will dapple, Your robe of lawn, and your hair's spun gold.
Vai arī es būtu mazliet dedzīgs ābols, lai jūs mani noplūktu, slīdot tik auksti, kamēr saule un ēnot, jūsu zāliena mantiņa dapple, jūsu zāliena mantiņa, un jūsu matu savērpts zelts.