Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gilbert" into Latvian language

Vārda "gilbert" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Gilbert

[Gilberts]
/gɪlbərt/

noun

1. A unit of magnetomotive force equal to 0.7958 ampere-turns

  synonym:
 • gilbert
 • ,
 • Gb
 • ,
 • Gi

1. Magnetomotīvā spēka vienība, kas vienāda ar 0,7958 ampērpa apgriezieniem

  sinonīms:
 • gilberts
 • ,
 • Gb
 • ,
 • Gi

2. A librettist who was a collaborator with sir arthur sullivan in a famous series of comic operettas (1836-1911)

  synonym:
 • Gilbert
 • ,
 • William Gilbert
 • ,
 • William S. Gilbert
 • ,
 • William Schwenk Gilbert
 • ,
 • Sir William Gilbert

2. Libretists, kurš bija līdzstrādnieks ar seru arturu salivanu slavenajā komiksu operešu sērijā (1836-1911)

  sinonīms:
 • Gilberts
 • ,
 • Viljams Gilberts
 • ,
 • Viljams S. Gilberts
 • ,
 • Viljams Švenks Gilberts
 • ,
 • Sers Viljams Gilberts

3. English court physician noted for his studies of terrestrial magnetism (1540-1603)

  synonym:
 • Gilbert
 • ,
 • William Gilbert

3. Angļu galma ārsts atzīmēja savus pētījumus par zemes magnētismu (1540-1603)

  sinonīms:
 • Gilberts
 • ,
 • Viljams Gilberts

4. English navigator who in 1583 established in newfoundland the first english colony in north america (1539-1583)

  synonym:
 • Gilbert
 • ,
 • Humphrey Gilbert
 • ,
 • Sir Humphrey Gilbert

4. Angļu navigators, kurš 1583. gadā ņūfaundlendā nodibināja pirmo angļu koloniju ziemeļamerikā (1539-1583)

  sinonīms:
 • Gilberts
 • ,
 • Hamfrijs Gilberts
 • ,
 • Sers Hamfrijs Gilberts

5. United states architect who influenced the development of the skyscraper (1859-1934)

  synonym:
 • Gilbert
 • ,
 • Cass Gilbert

5. Amerikas savienoto valstu arhitekts, kurš ietekmēja debesskrāpja attīstību (1859-1934)

  sinonīms:
 • Gilberts
 • ,
 • Kass Gilberts