Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "genesis" into Latvian language

Vārda "ģenēze" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Genesis

[Genesis]
/ʤɛnəsəs/

noun

1. A coming into being

  synonym:
 • genesis
 • ,
 • generation

1. Atnākšana

  sinonīms:
 • ģenēze
 • ,
 • paaudze

2. The first book of the old testament: tells of creation

 • Adam and eve
 • The fall of man
 • Cain and abel
 • Noah and the flood
 • God's covenant with abraham
 • Abraham and isaac
 • Jacob and esau
 • Joseph and his brothers
  synonym:
 • Genesis
 • ,
 • Book of Genesis

2. Pirmā vecās derības grāmata: stāsta par radīšanu

 • Ādams un ieva
 • Cilvēka krišana
 • Kains un ābels
 • Noa un plūdi
 • Dieva derība ar ābrahāmu
 • Ābrahāms un īzāks
 • Jēkabs un ēsavs
 • Jāzeps un viņa brāļi
  sinonīms:
 • Genesis
 • ,
 • Genesis grāmata