Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "generalize" into Latvian language

Vārda "vispārināt" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Generalize

[Vispārināt]
/ʤɛnərəlaɪz/

verb

1. Draw from specific cases for more general cases

  synonym:
 • generalize
 • ,
 • generalise
 • ,
 • extrapolate
 • ,
 • infer

1. No īpašiem gadījumiem vispārīgākiem gadījumiem

  sinonīms:
 • vispārināt
 • ,
 • ekstrapolācija
 • ,
 • secināt

2. Speak or write in generalities

  synonym:
 • generalize
 • ,
 • generalise

2. Runā vai raksta vispārībās

  sinonīms:
 • vispārināt

3. Cater to popular taste to make popular and present to the general public

 • Bring into general or common use
 • "They popularized coffee in washington state"
 • "Relativity theory was vulgarized by these authors"
  synonym:
 • popularize
 • ,
 • popularise
 • ,
 • vulgarize
 • ,
 • vulgarise
 • ,
 • generalize
 • ,
 • generalise

3. Rūpēties par populāro garšu, lai padarītu populāru un prezentētu plašu sabiedrību

 • Ieviest vispārīgu vai kopēju izmantošanu
 • "Viņi popularizēja kafiju vašingtonas štatā"
 • "Relativitātes teoriju vulgarizēja šie autori"
  sinonīms:
 • popularizēt
 • ,
 • popularizēšana
 • ,
 • vulgarizēt
 • ,
 • vispārināt

4. Become systemic and spread throughout the body

 • "This kind of infection generalizes throughout the immune system"
  synonym:
 • generalize
 • ,
 • generalise

4. Kļūst sistēmiska un izplatās visā ķermenī

 • "Šāda veida infekcija vispārina visā imūnsistēmā"
  sinonīms:
 • vispārināt