Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gallows" into Latvian language

Vārda "gallows" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Gallows

[Karātavas]
/gæloʊz/

noun

1. An instrument of execution consisting of a wooden frame from which a condemned person is executed by hanging

    synonym:
  • gallows

1. Izpildes instruments, kas sastāv no koka rāmja, no kura notiesāta persona tiek izpildīta, pakarot

    sinonīms:
  • karātavas

Examples of using

You say that it is your custom to burn widows. Very well. We also have a custom: when men burn a woman alive, we tie a rope around their necks and we hang them. Build your funeral pyre; beside it, my carpenters will build a gallows. You may follow your custom. And then we will follow ours.
Jūs sakāt, ka tas ir jūsu paradums sadedzināt atraitnes. Ļoti labi. Mums ir arī paraža: kad vīrieši sadedzina sievieti dzīvu, mēs sasienam virvi ap kaklu un pakarinām. Uzcel savu bēru ugunskuru; blakus maniem galdniekiem uzcels karātavas. Jūs varat ievērot savu paradumu. Un tad mēs sekosim savējiem.