Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gallant" into Latvian language

Vārda "galants" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Gallant

[Galants]
/gælənt/

noun

1. A man who is much concerned with his dress and appearance

  synonym:
 • dandy
 • ,
 • dude
 • ,
 • fop
 • ,
 • gallant
 • ,
 • sheik
 • ,
 • beau
 • ,
 • swell
 • ,
 • fashion plate
 • ,
 • clotheshorse

1. Cilvēks, kurš ļoti uztraucas par savu kleitu un izskatu

  sinonīms:
 • dandy
 • ,
 • frants
 • ,
 • fop
 • ,
 • galvanisks
 • ,
 • šeiks
 • ,
 • beau
 • ,
 • uzbriest
 • ,
 • modes plāksne
 • ,
 • drēbju zirgs

2. A man who attends or escorts a woman

  synonym:
 • squire
 • ,
 • gallant

2. Vīrietis, kurš apmeklē vai pavada sievieti

  sinonīms:
 • čīkstēt
 • ,
 • galvanisks

adjective

1. Unflinching in battle or action

 • "A gallant warrior"
 • "Put up a gallant resistance to the attackers"
  synonym:
 • gallant

1. Izvērsties cīņā vai darbībā

 • "Galants karavīrs"
 • "Uzmetiet galantu pretestību uzbrucējiem"
  sinonīms:
 • galvanisks

2. Lively and spirited

 • "A dashing hero"
  synonym:
 • dashing
 • ,
 • gallant

2. Dzīvs un garastāvoklis

 • "Dašais varonis"
  sinonīms:
 • drāzdīties
 • ,
 • galvanisks

3. Having or displaying great dignity or nobility

 • "A gallant pageant"
 • "Lofty ships"
 • "Majestic cities"
 • "Proud alpine peaks"
  synonym:
 • gallant
 • ,
 • lofty
 • ,
 • majestic
 • ,
 • proud

3. Kam ir vai ir liela cieņa vai muižniecība

 • "Galvants konkursants"
 • "Aizspēcīgi kuģi"
 • "Majestiskās pilsētas"
 • "Lepnas alpu virsotnes"
  sinonīms:
 • galvanisks
 • ,
 • cēls
 • ,
 • majestātisks
 • ,
 • lepns

4. Being attentive to women like an ideal knight

  synonym:
 • chivalrous
 • ,
 • gallant
 • ,
 • knightly

4. Uzmanīgs pret sievietēm kā ideāls bruņinieks

  sinonīms:
 • bruņinieks
 • ,
 • galvanisks