Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fury" into Latvian language

Vārda "niknums" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Fury

[Dusmas]
/fjʊri/

noun

1. A feeling of intense anger

 • "Hell hath no fury like a woman scorned"
 • "His face turned red with rage"
  synonym:
 • fury
 • ,
 • rage
 • ,
 • madness

1. Intensīvas dusmas sajūta

 • "Ellei nav niknuma kā nicinātai sievietei"
 • "Viņa seja kļuva sarkana no dusmām"
  sinonīms:
 • niknums
 • ,
 • dusmas
 • ,
 • neprāts

2. State of violent mental agitation

  synonym:
 • craze
 • ,
 • delirium
 • ,
 • frenzy
 • ,
 • fury
 • ,
 • hysteria

2. Vardarbīga garīga uzbudinājuma stāvoklis

  sinonīms:
 • trakums
 • ,
 • delīrijs
 • ,
 • neprāts
 • ,
 • niknums
 • ,
 • histērija

3. The property of being wild or turbulent

 • "The storm's violence"
  synonym:
 • ferocity
 • ,
 • fierceness
 • ,
 • furiousness
 • ,
 • fury
 • ,
 • vehemence
 • ,
 • violence
 • ,
 • wildness

3. Īpašība būt mežonīgam vai nemierīgam

 • "Vētras vardarbība"
  sinonīms:
 • mežonība
 • ,
 • sīvums
 • ,
 • niknums
 • ,
 • dedzība
 • ,
 • vardarbība
 • ,
 • mežonīgums

4. (classical mythology) the hideous snake-haired monsters (usually three in number) who pursued unpunished criminals

  synonym:
 • Fury
 • ,
 • Eumenides
 • ,
 • Erinyes

4. (klasiskā mitoloģija) riebīgie čūskspalvainie briesmoņi (parasti trīs), kuri vajāja nesodītus noziedzniekus

  sinonīms:
 • Dusmas
 • ,
 • Eumenīdi
 • ,
 • Erinyes

Examples of using

The storm remitted its fury.
Vētra izgāza savu niknumu.