Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fresh" into Latvian language

Vārda "svaigi" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Fresh

[Svaigi]
/frɛʃ/

adjective

1. Recently made, produced, or harvested

 • "Fresh bread"
 • "A fresh scent"
 • "Fresh lettuce"
  synonym:
 • fresh

1. Nesen izgatavots, ražots vai novākts

 • "Svaiga maize"
 • "Svaiga smarža"
 • "Svaigi salāti"
  sinonīms:
 • svaigs

2. (of a cycle) beginning or occurring again

 • "A fresh start"
 • "Fresh ideas"
  synonym:
 • fresh

2. (cikla) sākas vai notiek no jauna

 • "Jauns sākums"
 • "Svaigas idejas"
  sinonīms:
 • svaigs

3. Imparting vitality and energy

 • "The bracing mountain air"
  synonym:
 • bracing
 • ,
 • brisk
 • ,
 • fresh
 • ,
 • refreshing
 • ,
 • refreshful
 • ,
 • tonic

3. Vitalitātes un enerģijas piešķiršana

 • "Stiprinošais kalnu gaiss"
  sinonīms:
 • nostiprināšana
 • ,
 • ņiprs
 • ,
 • svaigs
 • ,
 • atsvaidzinošs
 • ,
 • tonizējošs

4. Original and of a kind not seen before

 • "The computer produced a completely novel proof of a well-known theorem"
  synonym:
 • fresh
 • ,
 • new
 • ,
 • novel

4. Oriģināls un tāds, kāds iepriekš nav redzēts

 • "Dators radīja pilnīgi jaunu pierādījumu labi zināmai teorēmai"
  sinonīms:
 • svaigs
 • ,
 • jauns
 • ,
 • romāns

5. Not canned or otherwise preserved

 • "Fresh vegetables"
  synonym:
 • fresh

5. Nav konservēti vai citādi konservēti

 • "Svaigi dārzeņi"
  sinonīms:
 • svaigs

6. Not containing or composed of salt water

 • "Fresh water"
  synonym:
 • fresh
 • ,
 • sweet

6. Nesatur sālsūdeni vai nesastāv no tā

 • "Saldūdens"
  sinonīms:
 • svaigs
 • ,
 • salds

7. Having recently calved and therefore able to give milk

 • "The cow is fresh"
  synonym:
 • fresh

7. Nesen atnesušies un tāpēc spējīgi dot pienu

 • "Govs ir svaiga"
  sinonīms:
 • svaigs

8. With restored energy

  synonym:
 • fresh
 • ,
 • invigorated
 • ,
 • refreshed
 • ,
 • reinvigorated

8. Ar atjaunotu enerģiju

  sinonīms:
 • svaigs
 • ,
 • uzmundrināts
 • ,
 • atsvaidzināts
 • ,
 • atdzīvināts

9. Not soured or preserved

 • "Sweet milk"
  synonym:
 • fresh
 • ,
 • sweet
 • ,
 • unfermented

9. Nav skābēts vai konservēts

 • "Saldais piens"
  sinonīms:
 • svaigs
 • ,
 • salds
 • ,
 • neraudzēts

10. Free from impurities

 • "Clean water"
 • "Fresh air"
  synonym:
 • clean
 • ,
 • fresh

10. Bez piemaisījumiem

 • "Tīrs ūdens"
 • "Svaigs gaiss"
  sinonīms:
 • tīrīt
 • ,
 • svaigs

11. Not yet used or soiled

 • "A fresh shirt"
 • "A fresh sheet of paper"
 • "An unused envelope"
  synonym:
 • fresh
 • ,
 • unused

11. Vēl nav izmantots vai netīrs

 • "Svaigs krekls"
 • "Svaiga papīra lapa"
 • "Neizlietota aploksne"
  sinonīms:
 • svaigs
 • ,
 • neizmantots

12. Improperly forward or bold

 • "Don't be fresh with me"
 • "Impertinent of a child to lecture a grownup"
 • "An impudent boy given to insulting strangers"
 • "Don't get wise with me!"
  synonym:
 • fresh
 • ,
 • impertinent
 • ,
 • impudent
 • ,
 • overbold
 • ,
 • smart
 • ,
 • saucy
 • ,
 • sassy
 • ,
 • wise

12. Nepareizi uz priekšu vai treknrakstā

 • "Neesi svaigs ar mani"
 • "Bērna neuzmanība lasīt lekcijas pieaugušajam"
 • "Nekaunīgs zēns, kas veltīts svešinieku apvainošanai"
 • "Nekļūsti gudrs ar mani!"
  sinonīms:
 • svaigs
 • ,
 • nekaunīgs
 • ,
 • pārspīlēts
 • ,
 • gudrs
 • ,
 • saucy
 • ,
 • sassy

adverb

1. Very recently

 • "They are newly married"
 • "Newly raised objections"
 • "A newly arranged hairdo"
 • "Grass new washed by the rain"
 • "A freshly cleaned floor"
 • "We are fresh out of tomatoes"
  synonym:
 • newly
 • ,
 • freshly
 • ,
 • fresh
 • ,
 • new

1. Pavisam nesen

 • "Viņi ir tikko precējušies"
 • "Jaunizceltie iebildumi"
 • "Jauns sakārtots frizūra"
 • "Lietus mazgāta zāle jauna"
 • "Svaigi iztīrīta grīda"
 • "Mums ir svaigi no tomātiem"
  sinonīms:
 • tikko
 • ,
 • svaigi
 • ,
 • svaigs
 • ,
 • jauns

Examples of using

I like the smell of fresh bread.
Man patīk svaigas maizes smarža.
The funeral procession reached the burial site, where a hole had been dug that smelled of fresh earth.
Bēru gājiens sasniedza apbedījumu vietu, kur bija izrakta bedre, kas smaržoja pēc svaigas zemes.
I just need some fresh air to clear my head and come to my senses.
Man vienkārši vajag svaigu gaisu, lai iztīrītu galvu un nāktu pie prāta.