Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fraud" into Latvian language

Vārda "krāpšana" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Fraud

[Krāpšana]
/frɔd/

noun

1. Intentional deception resulting in injury to another person

  synonym:
 • fraud

1. Tīša maldināšana, kuras rezultātā tiek nodarīts kaitējums citai personai

  sinonīms:
 • krāpšana

2. A person who makes deceitful pretenses

  synonym:
 • imposter
 • ,
 • impostor
 • ,
 • pretender
 • ,
 • fake
 • ,
 • faker
 • ,
 • fraud
 • ,
 • sham
 • ,
 • shammer
 • ,
 • pseudo
 • ,
 • pseud
 • ,
 • role player

2. Cilvēks, kurš izdara maldinošus izlikumus

  sinonīms:
 • viltnieks
 • ,
 • pretendents
 • ,
 • viltojums
 • ,
 • viltotājs
 • ,
 • krāpšana
 • ,
 • fiktīvs
 • ,
 • pseido
 • ,
 • pseid
 • ,
 • lomu spēlētājs

3. Something intended to deceive

 • Deliberate trickery intended to gain an advantage
  synonym:
 • fraud
 • ,
 • fraudulence
 • ,
 • dupery
 • ,
 • hoax
 • ,
 • humbug
 • ,
 • put-on

3. Kaut kas paredzēts maldināšanai

 • Apzināta viltība, kuras mērķis ir iegūt priekšrocības
  sinonīms:
 • krāpšana
 • ,
 • dupery
 • ,
 • mānīšana
 • ,
 • humbug
 • ,
 • uzvelciet

Examples of using

The FTC nailed down new evidence in the fraud investigation.
FTC krāpšanas izmeklēšanā atklāja jaunus pierādījumus.
As far as I know, he wasn't involved in that fraud scheme.
Cik man zināms, viņš nebija iesaistīts tajā krāpšanas shēmā.
To the best of my knowledge, he wasn't involved in that fraud scheme.
Cik man zināms, viņš nebija iesaistīts šajā krāpšanas shēmā.