Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "founding" into Latvian language

Vārda "dibināšana" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Founding

[Dibināšana]
/faʊndɪŋ/

noun

1. The act of starting something for the first time

 • Introducing something new
 • "She looked forward to her initiation as an adult"
 • "The foundation of a new scientific society"
  synonym:
 • initiation
 • ,
 • founding
 • ,
 • foundation
 • ,
 • institution
 • ,
 • origination
 • ,
 • creation
 • ,
 • innovation
 • ,
 • introduction
 • ,
 • instauration

1. Akts, kad kaut ko sāk pirmo reizi

 • Iepazīstinot ar kaut ko jaunu
 • "Viņa ar nepacietību gaidīja savu iesvētību pieaugušā vecumā"
 • "Jaunas zinātniskās sabiedrības pamats"
  sinonīms:
 • iniciācija
 • ,
 • dibināšana
 • ,
 • pamats
 • ,
 • iestāde
 • ,
 • izcelšanās
 • ,
 • radīšana
 • ,
 • inovācija
 • ,
 • ievads
 • ,
 • instaurīna