Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "forum" into Latvian language

Vārda "forums" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Forum

[Forums]
/fɔrəm/

noun

1. A public meeting or assembly for open discussion

  synonym:
 • forum

1. Publiska sapulce vai sapulce atklātai apspriešanai

  sinonīms:
 • forums

2. A public facility to meet for open discussion

  synonym:
 • forum
 • ,
 • assembly
 • ,
 • meeting place

2. Publiska iestāde, lai tiktos atklātā diskusijā

  sinonīms:
 • forums
 • ,
 • montāža
 • ,
 • tikšanās vieta

Examples of using

You should practice English with a friend or classmate. Maybe you could join an Internet forum or a language club.
Jums vajadzētu praktizēt angļu valodu ar draugu vai klasesbiedru. Varbūt jūs varētu pievienoties interneta forumam vai valodu klubam.
That's a wonderful forum.
Tas ir brīnišķīgs forums.