Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "forgive" into Latvian language

Vārda "piedod" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Forgive

[Piedot]
/fərgɪv/

verb

1. Stop blaming or grant forgiveness

 • "I forgave him his infidelity"
 • "She cannot forgive him for forgetting her birthday"
  synonym:
 • forgive

1. Pārstāt vainot vai dot piedošanu

 • "Es viņam piedodu viņa neticību"
 • "Viņa nevar viņam piedot, ka aizmirsa dzimšanas dienu"
  sinonīms:
 • piedod

2. Absolve from payment

 • "I forgive you your debt"
  synonym:
 • forgive

2. Atbrīvojas no maksājuma

 • "Es tev piedodu tavu parādu"
  sinonīms:
 • piedod

Examples of using

I'm ready to forgive Tom.
Esmu gatavs piedot Tomam.
We won't forgive you.
Mēs tev nepiedosim.
Always forgive your enemies. Nothing irritates them more.
Vienmēr piedodiet saviem ienaidniekiem. Nekas viņus vairāk kairina.