Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "forever" into Latvian language

Vārda "mūžīgi" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Forever

[Mūžīgi]
/fərɛvər/

adverb

1. For a limitless time

 • "No one can live forever"
 • "Brightly beams our father's mercy from his lighthouse evermore"- p.p.bliss
  synonym:
 • everlastingly
 • ,
 • eternally
 • ,
 • forever
 • ,
 • evermore

1. Uz neierobežotu laiku

 • "Neviens nevar dzīvot mūžīgi"
 • "Spilgti izstaro mūsu tēva žēlastību no viņa bākas arvien vairāk" - ppbliss
  sinonīms:
 • mūžīgi
 • ,
 • arvien vairāk

2. For a very long or seemingly endless time

 • "She took forever to write the paper"
 • "We had to wait forever and a day"
  synonym:
 • forever
 • ,
 • forever and a day

2. Ļoti ilgu vai šķietami nebeidzamu laiku

 • "Viņai vajadzēja mūžīgi, lai uzrakstītu darbu"
 • "Mums bija jāgaida mūžīgi un diena"
  sinonīms:
 • mūžīgi
 • ,
 • mūžīgi un diena

3. Without interruption

 • "The world is constantly changing"
  synonym:
 • constantly
 • ,
 • always
 • ,
 • forever
 • ,
 • perpetually
 • ,
 • incessantly

3. Bez pārtraukuma

 • "Pasaule nepārtraukti mainās"
  sinonīms:
 • pastāvīgi
 • ,
 • vienmēr
 • ,
 • mūžīgi
 • ,
 • nemitīgi

Examples of using

I don't want to work at a fast-food place forever.
Negribu mūžīgi strādāt ātrās ēdināšanas vietā.
A part of me died with you, but you live inside me forever.
Daļa no manis nomira kopā ar tevi, bet tu dzīvo manī mūžīgi.
Give a man some bread, and he'll be full for a day. Give a man the name of Full, and he'll be full forever.
Dodiet vīrietim maizi, un viņš būs pilns uz dienu. Dodiet vīrietim vārdu Full, un viņš būs pilns uz visiem laikiem.