Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "forbid" into Latvian language

Vārda "aizliegt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Forbid

[Aizliegt]
/fərbɪd/

verb

1. Command against

 • "I forbid you to call me late at night"
 • "Mother vetoed the trip to the chocolate store"
 • "Dad nixed our plans"
  synonym:
 • forbid
 • ,
 • prohibit
 • ,
 • interdict
 • ,
 • proscribe
 • ,
 • veto
 • ,
 • disallow
 • ,
 • nix

1. Komanda pret

 • "Es aizliedzu jums man piezvanīt vēlu vakarā"
 • "Māte uzlika veto ceļojumam uz šokolādes veikalu"
 • "Tētis atcēla mūsu plānus"
  sinonīms:
 • aizliegt
 • ,
 • veto
 • ,
 • neatļaut
 • ,
 • nix

2. Keep from happening or arising

 • Make impossible
 • "My sense of tact forbids an honest answer"
 • "Your role in the projects precludes your involvement in the competitive project"
  synonym:
 • prevent
 • ,
 • forestall
 • ,
 • foreclose
 • ,
 • preclude
 • ,
 • forbid

2. Neturiet no notiekoša vai rašanās

 • Padarīt neiespējamu
 • "Mana takta izjūta aizliedz godīgu atbildi"
 • "Jūsu loma projektos izslēdz jūsu iesaistīšanos konkursa projektā"
  sinonīms:
 • novērst
 • ,
 • atsavināt
 • ,
 • izslēgt
 • ,
 • aizliegt

Examples of using

I forbid you smoking!
Es aizliedzu tev smēķēt!
I forbid you to smoke.
Es aizliedzu tev smēķēt.
I forbid you to smoke.
Es aizliedzu tev smēķēt.