Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flower" into Latvian language

Vārda "zieds" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Flower

[Zieds]
/flaʊər/

noun

1. A plant cultivated for its blooms or blossoms

  synonym:
 • flower

1. Augs, ko audzē ziedēšanas vai ziedēšanas dēļ

  sinonīms:
 • zieds

2. Reproductive organ of angiosperm plants especially one having showy or colorful parts

  synonym:
 • flower
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom

2. Segsēklu augu reproduktīvais orgāns, īpaši tāds, kam ir košas vai krāsainas daļas

  sinonīms:
 • zieds
 • ,
 • ziedēt

3. The period of greatest prosperity or productivity

  synonym:
 • flower
 • ,
 • prime
 • ,
 • peak
 • ,
 • heyday
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • efflorescence
 • ,
 • flush

3. Vislielākās labklājības jeb produktivitātes periods

  sinonīms:
 • zieds
 • ,
 • prime
 • ,
 • virsotne
 • ,
 • heyday
 • ,
 • ziedēt
 • ,
 • izsvīdums
 • ,
 • skalot

verb

1. Produce or yield flowers

 • "The cherry tree bloomed"
  synonym:
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • flower

1. Ražot vai dot ziedus

 • "Ziedēja ķiršu koks"
  sinonīms:
 • ziedēt
 • ,
 • zieds

Examples of using

The flower is red.
Zieds ir sarkans.
The flower withered for lack of water.
Zieds nokalta ūdens trūkuma dēļ.
Pin the flower on your lapel.
Piespraudiet ziedu atlokā.