Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flank" into Latvian language

Vārda "stāvs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Flank

[Tukšs]
/flæŋk/

noun

1. The side of military or naval formation

 • "They attacked the enemy's right flank"
  synonym:
 • flank
 • ,
 • wing

1. Militārā vai jūras spēku veidošanās puse

 • "Viņi uzbruka ienaidnieka pareizajai sānu"
  sinonīms:
 • sānu
 • ,
 • spārns

2. A subfigure consisting of a side of something

  synonym:
 • flank

2. Subfigurāls, kas sastāv no kaut kā puses

  sinonīms:
 • sānu

3. A cut from the fleshy part of an animal's side between the ribs and the leg

  synonym:
 • flank

3. Griezums no dzīvnieka malas starp ribām un kāju

  sinonīms:
 • sānu

4. The side between ribs and hipbone

  synonym:
 • flank

4. Puse starp ribām un gūžas kauliem

  sinonīms:
 • sānu

verb

1. Be located at the sides of something or somebody

  synonym:
 • flank

1. Atrasties kaut kā vai kāda pusē

  sinonīms:
 • sānu