Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fifty" into Latvian language

Vārda "piecdesmit" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Fifty

[Piecdesmit]
/fɪfti/

noun

1. The cardinal number that is the product of ten and five

  synonym:
 • fifty
 • ,
 • 50
 • ,
 • L

1. Kardinālais skaitlis, kas ir desmit un piecu reizinājums

  sinonīms:
 • piecdesmit
 • ,
 • 50
 • ,
 • L

2. A united states bill worth 50 dollars

  synonym:
 • fifty dollar bill
 • ,
 • fifty

2. Asv rēķins 50 dolāru vērtībā

  sinonīms:
 • piecdesmit dolāru banknote
 • ,
 • piecdesmit

adjective

1. Being ten more than forty

  synonym:
 • fifty
 • ,
 • 50
 • ,
 • l

1. Ir desmit vairāk nekā četrdesmit

  sinonīms:
 • piecdesmit
 • ,
 • 50
 • ,
 • l

Examples of using

That's it! I'm raising all taxes in Hyrule by fifty thousand rupees!
Tas ir viss! Es paaugstinu visus nodokļus Hairulā par piecdesmit tūkstošiem rūpiju!
Suddenly there was a sudden squeak somewhere. It was very sudden. Sudden... Try saying that word fifty times then using it in a sentence...
Pēkšņi kaut kur atskanēja pēkšņa čīkstēšana. Tas bija ļoti pēkšņi. Pēkšņi... Mēģiniet pateikt šo vārdu piecdesmit reizes, pēc tam lietojiet to teikumā...
It cost no less than fifty dollars to get home from the airport.
Mājupbraukšana no lidostas izmaksāja ne mazāk kā piecdesmit dolārus.