Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fiat" into Latvian language

Vārda "fiat" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Fiat

[Fiat]
/faɪæt/

noun

1. A legally binding command or decision entered on the court record (as if issued by a court or judge)

 • "A friend in new mexico said that the order caused no trouble out there"
  synonym:
 • decree
 • ,
 • edict
 • ,
 • fiat
 • ,
 • order
 • ,
 • rescript

1. Juridiski saistoša pavēle vai lēmums, kas ierakstīts tiesas protokolā (it kā tiesas vai tiesneša izdots)

 • "Draugs ņūmeksikā teica, ka pasūtījums neradīja nekādas problēmas"
  sinonīms:
 • dekrēts
 • ,
 • edikts
 • ,
 • fiat
 • ,
 • pasūtīt
 • ,
 • reskripts