Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fellow" into Latvian language

Vārda "mīkstais" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Fellow

[Biedrs]
/fɛloʊ/

noun

1. A boy or man

 • "That chap is your host"
 • "There's a fellow at the door"
 • "He's a likable cuss"
 • "He's a good bloke"
  synonym:
 • chap
 • ,
 • fellow
 • ,
 • feller
 • ,
 • fella
 • ,
 • lad
 • ,
 • gent
 • ,
 • blighter
 • ,
 • cuss
 • ,
 • bloke

1. Zēns vai cilvēks

 • "Tas kaplis ir tavs saimnieks"
 • "Tur ir kāds līdzcilvēks pie durvīm"
 • "Viņš ir pielīdzināms cuss"
 • "Viņš ir labs bloks"
  sinonīms:
 • čapss
 • ,
 • kolēģi
 • ,
 • krākējs
 • ,
 • puisis
 • ,
 • zēns
 • ,
 • gaitnieks
 • ,
 • gaišāks
 • ,
 • kopa
 • ,
 • bloķēt

2. A friend who is frequently in the company of another

 • "Drinking companions"
 • "Comrades in arms"
  synonym:
 • companion
 • ,
 • comrade
 • ,
 • fellow
 • ,
 • familiar
 • ,
 • associate

2. Draugs, kurš bieži atrodas cita uzņēmumā

 • "Dzerošie pavadoņi"
 • "Biedri ieročos"
  sinonīms:
 • biedrs
 • ,
 • kolēģi
 • ,
 • pazīstams
 • ,
 • asociētais

3. A person who is member of one's class or profession

 • "The surgeon consulted his colleagues"
 • "He sent e-mail to his fellow hackers"
  synonym:
 • colleague
 • ,
 • confrere
 • ,
 • fellow

3. Persona, kas ir savas klases vai profesijas dalībniece

 • "Ķirurgs konsultējās ar saviem kolēģiem"
 • "Viņš nosūtīja e-pastu saviem kolēģiem hakeriem"
  sinonīms:
 • kolēģis
 • ,
 • saplēsa
 • ,
 • kolēģi

4. One of a pair

 • "He lost the mate to his shoe"
 • "One eye was blue but its fellow was brown"
  synonym:
 • mate
 • ,
 • fellow

4. Viens no pāriem

 • "Viņš zaudēja palīgu viņa kurpēs"
 • "Viena acs bija zila, bet tās līdzcilvēks bija brūns"
  sinonīms:
 • mate
 • ,
 • kolēģi

5. A member of a learned society

 • "He was elected a fellow of the american physiological association"
  synonym:
 • fellow

5. Iemācītas sabiedrības loceklis

 • "Viņš tika ievēlēts par amerikas fizioloģiskās asociācijas kolēģi"
  sinonīms:
 • kolēģi

6. An informal form of address for a man

 • "Say, fellow, what are you doing?"
 • "Hey buster, what's up?"
  synonym:
 • fellow
 • ,
 • dude
 • ,
 • buster

6. Neformāla adreses forma vīrietim

 • "Saki, kolēģi, ko tu dari?"
 • "Hei buster, kas notiek?"
  sinonīms:
 • kolēģi
 • ,
 • frants
 • ,
 • busteris

7. A man who is the lover of a girl or young woman

 • "If i'd known he was her boyfriend i wouldn't have asked"
  synonym:
 • boyfriend
 • ,
 • fellow
 • ,
 • beau
 • ,
 • swain
 • ,
 • young man

7. Vīrietis, kurš ir meitenes vai jaunas sievietes mīļākais

 • "Ja es būtu zinājis, ka viņš ir viņas draugs, es nebūtu jautājis"
  sinonīms:
 • draugs
 • ,
 • kolēģi
 • ,
 • beau
 • ,
 • apmainīties
 • ,
 • jauns vīrietis

Examples of using

You can fellow me.
Jūs varat mani sadraudzēt.
Don't fellow me.
Nesaist mani.
I remember one fellow in particular.
Īpaši atceros vienu kolēģi.