Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "feller" into Latvian language

Vārda "feller" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Feller

[Fellers]
/fɛlər/

noun

1. A person who fells trees

  synonym:
 • lumberman
 • ,
 • lumberjack
 • ,
 • logger
 • ,
 • feller
 • ,
 • faller

1. Cilvēks, kurš nogāž kokus

  sinonīms:
 • mežstrādnieks
 • ,
 • mežizstrādātājs
 • ,
 • fellers
 • ,
 • faller

2. A boy or man

 • "That chap is your host"
 • "There's a fellow at the door"
 • "He's a likable cuss"
 • "He's a good bloke"
  synonym:
 • chap
 • ,
 • fellow
 • ,
 • feller
 • ,
 • fella
 • ,
 • lad
 • ,
 • gent
 • ,
 • blighter
 • ,
 • cuss
 • ,
 • bloke

2. Zēns vai vīrietis

 • "Tas puisis ir tavs saimnieks"
 • "Pie durvīm ir kāds puisis"
 • "Viņš ir simpātisks lāsts"
 • "Viņš ir labs puisis"
  sinonīms:
 • chap
 • ,
 • biedrs
 • ,
 • fellers
 • ,
 • puisis
 • ,
 • gent
 • ,
 • blisteris
 • ,
 • cuss