Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fatherhood" into Latvian language

Vārda "tēvs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Fatherhood

[Tēvitāte]
/fɑðərhʊd/

noun

1. The kinship relation between an offspring and the father

  synonym:
 • fatherhood
 • ,
 • paternity

1. Radniecības attiecības starp pēcnācējiem un tēvu

  sinonīms:
 • tēva
 • ,
 • paternitāte

2. God when considered as the first person in the trinity

 • "Hear our prayers, heavenly father"
  synonym:
 • Father
 • ,
 • Father-God
 • ,
 • Fatherhood

2. Dievs, ja viņu uzskata par pirmo cilvēku trīsvienībā

 • "Sausē mūsu lūgšanas, debesu tēvs"
  sinonīms:
 • Tēvs
 • ,
 • Tēvs-Dievs
 • ,
 • Tēvitāte

3. The status of a religious leader

  synonym:
 • fatherhood

3. Reliģiska vadītāja statuss

  sinonīms:
 • tēva

4. The status of a father

  synonym:
 • fatherhood

4. Tēva statuss

  sinonīms:
 • tēva