Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "falsely" into Latvian language

Vārda "nepatiesi" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Falsely

[Nepatiesi]
/fɔlsli/

adverb

1. In an insincerely false manner

 • "A seduction on my part would land us with the necessity to rise, bathe and dress, chat falsely about this and that, and emerge into the rest of the evening as though nothing had happened"
  synonym:
 • falsely

1. Nepatiesi nepatiesā veidā

 • "Pavedinājums no manas puses liktu mums piecelties, mazgāties un ģērbties, nepatiesi tērzēt par šo un to un parādīties atlikušajā vakarā tā, it kā nekas nebūtu noticis"
  sinonīms:
 • nepatiesi

2. In an incorrect manner

 • "To credit lister with the first formulation of the basic principle of stratigraphy would be to bestow credit falsely"
  synonym:
 • falsely
 • ,
 • incorrectly

2. Nepareizā veidā

 • "Uzskaitīt listeram pirmo stratigrāfijas pamatprincipa formulējumu nozīmētu nepatiesi piešķirt kredītu"
  sinonīms:
 • nepatiesi
 • ,
 • nepareizi