Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fallible" into Latvian language

Vārda "kļūdīgs" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Fallible

[Kļūdains]
/fæləbəl/

adjective

1. Likely to fail or make errors

 • "Everyone is fallible to some degree"
  synonym:
 • fallible

1. Iespējams, neizdosies vai pieļaus kļūdas

 • "Visi zināmā mērā ir maldīgi"
  sinonīms:
 • maldīgs

2. Wanting in moral strength, courage, or will

 • Having the attributes of man as opposed to e.g. divine beings
 • "I'm only a fallible human"
 • "Frail humanity"
  synonym:
 • fallible
 • ,
 • frail
 • ,
 • imperfect
 • ,
 • weak

2. Gribas morālā spēkā, drosmē vai gribā

 • Kam piemīt cilvēka īpašības pretstatā piem., dievišķām būtnēm
 • "Es esmu tikai maldīgs cilvēks"
 • "Trauslā cilvēce"
  sinonīms:
 • maldīgs
 • ,
 • vājš
 • ,
 • nepilnīgs