Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "facilitate" into Latvian language

Vārda "atvieglot" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Facilitate

[Atvieglot]
/fəsɪlətet/

verb

1. Make easier

 • "You could facilitate the process by sharing your knowledge"
  synonym:
 • facilitate
 • ,
 • ease
 • ,
 • alleviate

1. Atvieglot

 • "Jūs varētu atvieglot procesu, daloties savās zināšanās"
  sinonīms:
 • atvieglot

2. Be of use

 • "This will help to prevent accidents"
  synonym:
 • help
 • ,
 • facilitate

2. Izmantot

 • "Tas palīdzēs novērst negadījumus"
  sinonīms:
 • palīdzēt
 • ,
 • atvieglot

3. Increase the likelihood of (a response)

 • "The stimulus facilitates a delayed impulse"
  synonym:
 • facilitate

3. Palielināt ( atbildes ) iespējamību

 • "Stimuls atvieglo aizkavētu impulsu"
  sinonīms:
 • atvieglot