Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "eye" into Latvian language

Vārda "acs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Eye

[Acs]
/aɪ/

noun

1. The organ of sight

  synonym:
 • eye
 • ,
 • oculus
 • ,
 • optic

1. Redzes orgāns

  sinonīms:
 • acs
 • ,
 • okuluss
 • ,
 • optiski

2. Good discernment (either visually or as if visually)

 • "She has an eye for fresh talent"
 • "He has an artist's eye"
  synonym:
 • eye

2. Laba saskatīšana ( vai nu vizuāli, vai it kā vizuāli )

 • "Viņai ir acs uz svaigu talantu"
 • "Viņam ir mākslinieka acs"
  sinonīms:
 • acs

3. Attention to what is seen

 • "He tried to catch her eye"
  synonym:
 • eye

3. Uzmanība redzētajam

 • "Viņš mēģināja noķert viņas aci"
  sinonīms:
 • acs

4. An area that is approximately central within some larger region

 • "It is in the center of town"
 • "They ran forward into the heart of the struggle"
 • "They were in the eye of the storm"
  synonym:
 • center
 • ,
 • centre
 • ,
 • middle
 • ,
 • heart
 • ,
 • eye

4. Teritorija, kas ir aptuveni centrālā kādā lielākā reģionā

 • "Tas atrodas pilsētas centrā"
 • "Viņi skrēja uz priekšu cīņas centrā"
 • "Viņi bija vētras acīs"
  sinonīms:
 • centrs
 • ,
 • vidus
 • ,
 • sirds
 • ,
 • acs

5. A small hole or loop (as in a needle)

 • "The thread wouldn't go through the eye"
  synonym:
 • eye

5. Mazs caurums vai cilpa ( kā adatā )

 • "Vītne neiziet cauri aci"
  sinonīms:
 • acs

verb

1. Look at

  synonym:
 • eye
 • ,
 • eyeball

1. Paskaties

  sinonīms:
 • acs
 • ,
 • acs ābols

Examples of using

His mother discreetly kept an eye on the boy.
Viņa māte diskrēti uzraudzīja zēnu.
Bacteria are invisible to the naked eye.
Baktērijas ir neredzamas ar neapbruņotu aci.
"Which would you choose - to have your eye put out or your ass fucked?" "I see your eyes are both in their place."
"Ko jūs izvēlētos - lai jūsu acs būtu izlikta vai jūsu pakaļa būtu izdrāzta?" "Es redzu, ka jūsu acis ir viņu vietā."