Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "expectation" into Latvian language

Vārda "gaidīšana" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Expectation

[Gaidīšanas]
/ɛkspɛkteʃən/

noun

1. Belief about (or mental picture of) the future

  synonym:
 • expectation
 • ,
 • outlook
 • ,
 • prospect

1. Pārliecība par nākotni (vai garīgs priekšstats)

  sinonīms:
 • gaidīšana
 • ,
 • outlook
 • ,
 • prospekts

2. Anticipating with confidence of fulfillment

  synonym:
 • anticipation
 • ,
 • expectation

2. Ar pārliecību paredzot piepildījumu

  sinonīms:
 • paredzēšana
 • ,
 • gaidīšana

3. The feeling that something is about to happen

  synonym:
 • expectation

3. Sajūta, ka kaut kas drīz notiks

  sinonīms:
 • gaidīšana

4. The sum of the values of a random variable divided by the number of values

  synonym:
 • arithmetic mean
 • ,
 • first moment
 • ,
 • expectation
 • ,
 • expected value

4. Gadījuma lieluma vērtību summa, kas dalīta ar vērtību skaitu

  sinonīms:
 • vidējais aritmētiskais
 • ,
 • pirmais brīdis
 • ,
 • gaidīšana
 • ,
 • paredzamā vērtība

Examples of using

Her answer corresponds to my expectation.
Viņas atbilde atbilst manām cerībām.
He fell short of our expectation.
Viņš neattaisnoja mūsu cerības.
We were filled with joyful expectation.
Mūs piepildīja priecīgas cerības.