Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "exit" into Latvian language

Vārda "izeja" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Exit

[Izeja]
/ɛgzɪt/

noun

1. An opening that permits escape or release

 • "He blocked the way out"
 • "The canyon had only one issue"
  synonym:
 • exit
 • ,
 • issue
 • ,
 • outlet
 • ,
 • way out

1. Atvere, kas ļauj aizbēgt vai atbrīvot

 • "Viņš bloķēja izeju"
 • "Kanjonam bija tikai viens jautājums"
  sinonīms:
 • izeja
 • ,
 • jautājums
 • ,
 • noieta tirgus
 • ,
 • izej ārā

2. Euphemistic expressions for death

 • "Thousands mourned his passing"
  synonym:
 • passing
 • ,
 • loss
 • ,
 • departure
 • ,
 • exit
 • ,
 • expiration
 • ,
 • going
 • ,
 • release

2. Eifēmiskas nāves izpausmes

 • "Tūkstoši apraudāja viņa piespēle"
  sinonīms:
 • iet garām
 • ,
 • zaudējumi
 • ,
 • izlidošana
 • ,
 • izeja
 • ,
 • derīguma termiņš
 • ,
 • iet
 • ,
 • atbrīvošana

3. The act of going out

  synonym:
 • exit

3. Rīcība

  sinonīms:
 • izeja

verb

1. Move out of or depart from

 • "Leave the room"
 • "The fugitive has left the country"
  synonym:
 • exit
 • ,
 • go out
 • ,
 • get out
 • ,
 • leave

1. Pārcelties no vai atkāpties no

 • "Atstāt istabu"
 • "Bēglis ir pametis valsti"
  sinonīms:
 • izeja
 • ,
 • iziet ārā
 • ,
 • izkļūt
 • ,
 • atstāt

2. Lose the lead

  synonym:
 • exit

2. Zaudēt vadību

  sinonīms:
 • izeja

3. Pass from physical life and lose all bodily attributes and functions necessary to sustain life

 • "She died from cancer"
 • "The children perished in the fire"
 • "The patient went peacefully"
 • "The old guy kicked the bucket at the age of 102"
  synonym:
 • die
 • ,
 • decease
 • ,
 • perish
 • ,
 • go
 • ,
 • exit
 • ,
 • pass away
 • ,
 • expire
 • ,
 • pass
 • ,
 • kick the bucket
 • ,
 • cash in one's chips
 • ,
 • buy the farm
 • ,
 • conk
 • ,
 • give-up the ghost
 • ,
 • drop dead
 • ,
 • pop off
 • ,
 • choke
 • ,
 • croak
 • ,
 • snuff it

3. Pāriet no fiziskās dzīves un zaudēt visas ķermeņa īpašības un funkcijas, kas vajadzīgas dzīvības uzturēšanai

 • "Viņa nomira no vēža"
 • "Bērni gāja bojā ugunī"
 • "Pacients gāja mierīgi"
 • "Vecais puisis spaini izmeta 102 gadu vecumā"
  sinonīms:
 • mirst
 • ,
 • maldināt
 • ,
 • ietērpums
 • ,
 • iet
 • ,
 • izeja
 • ,
 • aiziet prom
 • ,
 • derīguma termiņš
 • ,
 • caurlaide
 • ,
 • sitiet kausu
 • ,
 • skaidrā nauda čipsi
 • ,
 • pirkt saimniecību
 • ,
 • konks
 • ,
 • padodies spokam
 • ,
 • nomet mirušo
 • ,
 • pop off
 • ,
 • aizrīties
 • ,
 • krokāja
 • ,
 • šņaukāt to

Examples of using

There's an emergency exit in the rear.
Aizmugurē ir avārijas izeja.
Don't you see the exit sign over there?
Vai jūs tur neredzat izejas zīmi?
I tried to make an inconspicuous exit from the party.
Es mēģināju no ballītes iziet neuzkrītošu izeju.