Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "existence" into Latvian language

Vārda "eksistence" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Existence

[Eksistence]
/ɛgzɪstəns/

noun

1. The state or fact of existing

 • "A point of view gradually coming into being"
 • "Laws in existence for centuries"
  synonym:
 • being
 • ,
 • beingness
 • ,
 • existence

1. Esošās valsts vai fakts

 • "Tiek uzskatīts, ka pakāpeniski kļūst"
 • "Likumi, kas pastāv gadsimtiem ilgi"
  sinonīms:
 • būt
 • ,
 • būtība
 • ,
 • eksistence

2. Everything that exists anywhere

 • "They study the evolution of the universe"
 • "The biggest tree in existence"
  synonym:
 • universe
 • ,
 • existence
 • ,
 • creation
 • ,
 • world
 • ,
 • cosmos
 • ,
 • macrocosm

2. Viss, kas pastāv jebkur

 • "Viņi pēta visuma evolūciju"
 • "Lielākais esošais koks"
  sinonīms:
 • Visums
 • ,
 • eksistence
 • ,
 • radīšana
 • ,
 • pasaule
 • ,
 • kosmoss
 • ,
 • makrokosms

Examples of using

She is trying to prove the existence of ghosts.
Viņa cenšas pierādīt spoku esamību.
Three out of four Americans believe in the existence of paranormal phenomena.
Trīs no četriem amerikāņiem tic paranormālu parādību pastāvēšanai.
Nothing justifies their existence.
Nekas neattaisno viņu eksistenci.