Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "excursion" into Latvian language

Vārda "ekskursija" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Excursion

[Ekskursija]
/ɪkskərʒən/

noun

1. A journey taken for pleasure

 • "Many summer excursions to the shore"
 • "It was merely a pleasure trip"
 • "After cautious sashays into the field"
  synonym:
 • excursion
 • ,
 • jaunt
 • ,
 • outing
 • ,
 • junket
 • ,
 • pleasure trip
 • ,
 • expedition
 • ,
 • sashay

1. Ceļojums, kas veikts prieka pēc

 • "Daudzas vasaras ekskursijas uz krastu"
 • "Tas bija tikai prieka ceļojums"
 • "Pēc piesardzīgām sadursmēm laukā"
  sinonīms:
 • ekskursija
 • ,
 • biedēt
 • ,
 • izbraukums
 • ,
 • junkets
 • ,
 • prieks ceļojums
 • ,
 • ekspedīcija
 • ,
 • Sashay

2. Wandering from the main path of a journey

  synonym:
 • digression
 • ,
 • excursion

2. Klejojot no galvenā ceļojuma ceļa

  sinonīms:
 • digpresija
 • ,
 • ekskursija

Examples of using

If it rains tomorrow, the excursion will be canceled.
Ja rīt līst, ekskursija tiks atcelta.