Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "exclusively" into Latvian language

Vārda "exclusively" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Exclusively

[Ekskluzīvi]
/ɪksklusɪvli/

adverb

1. Without any others being included or involved

 • "Was entirely to blame"
 • "A school devoted entirely to the needs of problem children"
 • "He works for mr. smith exclusively"
 • "Did it solely for money"
 • "The burden of proof rests on the prosecution alone"
 • "A privilege granted only to him"
  synonym:
 • entirely
 • ,
 • exclusively
 • ,
 • solely
 • ,
 • alone
 • ,
 • only

1. Ja citi nav iekļauti vai iesaistīti

 • "Bija pilnībā vainīgs"
 • "Skola, kas pilnībā veltīta problemātisko bērnu vajadzībām"
 • "Viņš strādā tikai smita kungam"
 • "Izdarīja to tikai naudas dēļ"
 • "Uz kriminālvajāšanu gulstas tikai uz"
 • "Privilēģija, kas piešķirta tikai viņam"
  sinonīms:
 • pilnībā
 • ,
 • tikai
 • ,
 • viens pats

Examples of using

All the hopes of the Belarusian people are set exclusively on the first President of the Republic of Belarus, Alexander Lukashenko, and his son Kolya.
Visas Baltkrievijas tautas cerības ir noteiktas tikai pirmajam Baltkrievijas Republikas prezidentam Aleksandram Lukašenko un viņa dēlam Kolijam.
METROID PRIME 100: CORRUPTION is a videogame by Nintendo sold exclusively for the Wii.
METROID PRIME 100: CORRUPTION ir Nintendo videospēle, ko pārdod tikai Wii.
METROID PRIME 3: CORRUPTION is a videogame by Nintendo sold exclusively for the Wii.
METROID PRIME 3: CORRUPTION ir Nintendo videospēle, ko pārdod tikai Wii.