Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "everlasting" into Latvian language

Vārda "mūžīgs" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Everlasting

[Mūžīgs]
/ɛvərlæstɪŋ/

noun

1. Any of various plants of various genera of the family compositae having flowers that can be dried without loss of form or color

  synonym:
 • everlasting
 • ,
 • everlasting flower

1. Jebkurš no dažādiem dažādu compositae dzimtas ģinšu augiem ar ziediem, kurus var žāvēt, nezaudējot formu vai krāsu

  sinonīms:
 • mūžīgs
 • ,
 • mūžīgais zieds

adjective

1. Continuing forever or indefinitely

 • "The ageless themes of love and revenge"
 • "Eternal truths"
 • "Life everlasting"
 • "Hell's perpetual fires"
 • "The unending bliss of heaven"
  synonym:
 • ageless
 • ,
 • aeonian
 • ,
 • eonian
 • ,
 • eternal
 • ,
 • everlasting
 • ,
 • perpetual
 • ,
 • unending
 • ,
 • unceasing

1. Turpinot mūžīgi vai bezgalīgi

 • "Mīlestības un atriebības mūžīgās tēmas"
 • "Mūžīgās patiesības"
 • "Mūžīgā dzīve"
 • "Elles mūžīgie ugunsgrēki"
 • "Nebeidzamā debesu svētlaime"
  sinonīms:
 • mūžīgs
 • ,
 • eonian
 • ,
 • nebeidzams
 • ,
 • nemitīgs

2. Without qualification

 • Used informally as (often pejorative) intensifiers
 • "An arrant fool"
 • "A complete coward"
 • "A consummate fool"
 • "A double-dyed villain"
 • "Gross negligence"
 • "A perfect idiot"
 • "Pure folly"
 • "What a sodding mess"
 • "Stark staring mad"
 • "A thoroughgoing villain"
 • "Utter nonsense"
 • "The unadulterated truth"
  synonym:
 • arrant(a)
 • ,
 • complete(a)
 • ,
 • consummate(a)
 • ,
 • double-dyed(a)
 • ,
 • everlasting(a)
 • ,
 • gross(a)
 • ,
 • perfect(a)
 • ,
 • pure(a)
 • ,
 • sodding(a)
 • ,
 • stark(a)
 • ,
 • staring(a)
 • ,
 • thoroughgoing(a)
 • ,
 • utter(a)
 • ,
 • unadulterated

2. Bez kvalifikācijas

 • Neoficiāli izmanto kā (bieži vien nievājošus) pastiprinātājus
 • "Kārtīgs muļķis"
 • "Pilnīgs gļēvulis"
 • "Pilnīgs muļķis"
 • "Dubultkrāsains nelietis"
 • "Rupja nolaidība"
 • "Ideāls idiots"
 • "Tīra muļķība"
 • "Kāds velēna haoss"
 • "Stingrs traks skatiens"
 • "Pamatīgs nelietis"
 • "Pilnīgas muļķības"
 • "Neprecētā patiesība"
  sinonīms:
 • kārtotājs(a)
 • ,
 • pilnīgs(a)
 • ,
 • divkrāsains(a)
 • ,
 • mūžīgs(a)
 • ,
 • bruto(a)
 • ,
 • perfekti(a)
 • ,
 • tīrs(a)
 • ,
 • sodding(a)
 • ,
 • stārks(a)
 • ,
 • skatīšanās(a)
 • ,
 • pamatīgs (a)
 • ,
 • nesamākslots

Examples of using

Everlasting fear, everlasting peace.
Mūžīgas bailes, mūžīgs miers.
I'm tired of your everlasting grumbles.
Esmu noguris no taviem mūžīgajiem kurnējumiem.
I'm tired of your everlasting grumbles.
Esmu noguris no taviem mūžīgajiem kurnējumiem.