Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "evangelist" into Latvian language

Vārda "evaņģēlists" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Evangelist

[Evaņģēlists]
/ɪvænʤəlɪst/

noun

1. A preacher of the christian gospel

  synonym:
 • evangelist
 • ,
 • revivalist
 • ,
 • gospeler
 • ,
 • gospeller

1. Kristīgā evaņģēlija sludinātājs

  sinonīms:
 • evaņģēlists
 • ,
 • atdzimstošais
 • ,
 • gospelers
 • ,
 • gospellers

2. (when capitalized) any of the spiritual leaders who are assumed to be authors of the gospels in the new testament: matthew, mark, luke, and john

  synonym:
 • Evangelist

2. ( kapitalizējoties ) jebkurš no garīgajiem līderiem, kurš tiek uzskatīts par jaunās derības evaņģēliju autoriem: metjū, marks, lūks un jānis

  sinonīms:
 • Evaņģēlists