Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "evacuation" into Latvian language

Vārda "evakuācija" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Evacuation

[Evakuācija]
/ɪvækjəweʃən/

noun

1. The act of removing the contents of something

  synonym:
 • emptying
 • ,
 • voidance
 • ,
 • evacuation

1. Kaut kā satura noņemšana

  sinonīms:
 • iztukšošana
 • ,
 • anulēšana
 • ,
 • evakuācija

2. The act of evacuating

 • Leaving a place in an orderly fashion
 • Especially for protection
  synonym:
 • evacuation

2. Evakuācijas akts

 • Vietas atstāšana sakārtotā veidā
 • Īpaši aizsardzībai
  sinonīms:
 • evakuācija

3. The bodily process of discharging waste matter

  synonym:
 • elimination
 • ,
 • evacuation
 • ,
 • excretion
 • ,
 • excreting
 • ,
 • voiding

3. Atkritumu izvadīšanas ķermeņa process

  sinonīms:
 • likvidēšana
 • ,
 • evakuācija
 • ,
 • izdalīšanās
 • ,
 • ekskrementi
 • ,
 • anulēšana