Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "evacuate" into Latvian language

Vārda "evacuate" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Evacuate

[Evakuēt]
/ɪvækjəet/

verb

1. Move out of an unsafe location into safety

 • "After the earthquake, residents were evacuated"
  synonym:
 • evacuate

1. Pāriet no nedrošas vietas drošībā

 • "Pēc zemestrīces iedzīvotāji tika evakuēti"
  sinonīms:
 • evakuēties

2. Empty completely

 • "Evacuate the bottle"
  synonym:
 • evacuate

2. Pilnīgi tukšs

 • "Atlabot pudeli"
  sinonīms:
 • evakuēties

3. Move people from their homes or country

  synonym:
 • evacuate

3. Pārvietot cilvēkus no savām mājām vai valsts

  sinonīms:
 • evakuēties

4. Create a vacuum in (a bulb, flask, reaction vessel)

  synonym:
 • evacuate

4. Radīt vakuumu ( spuldzē, kolbā, reakcijas traukā )

  sinonīms:
 • evakuēties

5. Excrete or discharge from the body

  synonym:
 • evacuate
 • ,
 • void
 • ,
 • empty

5. Ekskreēta vai izdalīšana no ķermeņa

  sinonīms:
 • evakuēties
 • ,
 • tukšums
 • ,
 • tukšs

Examples of using

We have less than five minutes to evacuate the whole building.
Mums ir mazāk nekā piecas minūtes, lai evakuētu visu ēku.